Index

ROGALAND BYGG & BETONG AS

https://rbb.as

Orgnr: 818765762

tlf: 97 67 23 19
webside: rbb.as
adresse: Kvednaveien 4

id

16837

organisasjonsnummer

818765762

navn

ROGALAND BYGG & BETONG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-04-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

15

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kvednaveien 4"], "kommune": "GJESDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLGÅRD", "postnummer": "4331", "kommunenummer": "1122"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-02-20

hjemmeside

rbb.as

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818765762

navn

ROGALAND BYGG & BETONG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kvednaveien 4

forradrpostnr

4331

forradrpoststed

ÅLGÅRD

forradrkommnr

1122

forradrkommnavn

GJESDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.04.2017

stiftelsesdato

20.02.2017

tlf

97 67 23 19

tlf_mobil

url

rbb.as

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

15

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

818765762

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1877124, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3985914, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2138138}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1847777}}, "journalnr": "2020619368", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818765762"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 946011, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 926011}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3039904, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1634659}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1405245}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3985914}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 433061, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9907503}, "driftsresultat": 730761, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10638264}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -170963, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1230}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 172193}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 559798}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918887733 [navn] => ROGALAND BYGG & BETONG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-04-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 15 [overordnetEnhet] => 818765762 [oppstartsdato] => 2017-03-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kvednaveien 4"], "kommune": "GJESDAL", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LGu00c5RD", "postnummer": "4331", "kommunenummer": "1122"} [links] => [] [hjemmeside] => rbb.as [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?