Index

ROGALAND HUS OG HAGE AS

Orgnr: 822299792

adresse: Øvre Jærgate 4

id

27641

organisasjonsnummer

822299792

navn

ROGALAND HUS OG HAGE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-28

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvre Jærgate 4"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4014", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

konkurs

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-02-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

822299792

navn

ROGALAND HUS OG HAGE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øvre Jærgate 4

forradrpostnr

4014

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

J

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.02.2019

stiftelsesdato

17.02.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822299792

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1714654, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 236946, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 236946}}, "journalnr": "2020464598", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822299792"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 33630, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9200}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 203316, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 203316}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 236946}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 11795, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1666362}, "driftsresultat": 11755, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1678117}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 40, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 40}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 11795}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922329095 [navn] => ROGALAND HUS OG HAGE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-03-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822299792 [oppstartsdato] => 2019-02-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8vre Ju00e6rgate 4"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4014", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?