Index

ROGER LINNERUD AS

Orgnr: 812135112

adresse: Sandgata 6

id

1400

organisasjonsnummer

812135112

navn

ROGER LINNERUD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sandgata 6"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "FETSUND", "postnummer": "1900", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812135112

navn

ROGER LINNERUD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sandgata 6

forradrpostnr

1900

forradrpoststed

FETSUND

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

29.06.2013

stiftelsesdato

12.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.09.2013

regnskap

regnskap #0

orgnr

812135112

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2505091, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 132494, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 132494}}, "journalnr": "2021555681", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812135112"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 92720, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 19334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 73386}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 39774, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 39774}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 132494}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 10225, "totalresultat": 10225, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 96121}, "driftsresultat": 13054, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 109175}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 48, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 48}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 13102}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 812186892 [navn] => ROGER LINNERUD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812135112 [oppstartsdato] => 2013-06-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sandgata 6"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "FETSUND", "postnummer": "1900", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?