Index

ROGNERUD BYGG AS

Orgnr: 819156182

adresse: Toftdahls vei 5A

id

17868

organisasjonsnummer

819156182

navn

ROGNERUD BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-17

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Toftdahls vei 5A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0681", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819156182

navn

ROGNERUD BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Toftdahls vei 5A

forradrpostnr

0681

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.06.2017

stiftelsesdato

15.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819156182

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2313827, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 10000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2021360793", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819156182"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -24841, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -45271}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 34841, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 34841}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -14085, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14085}, "driftsresultat": -14085, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -14085}}]

Reserver mot visning?