Index

ROI ET THAI MARKET AS

Orgnr: 818729332

mobil: 986 14 407
adresse: Brødregata 8

id

16731

organisasjonsnummer

818729332

navn

ROI ET THAI MARKET AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-20

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brødregata 8"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4013", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

818729332

navn

ROI ET THAI MARKET AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Brødregata 8

forradrpostnr

4013

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.03.2017

stiftelsesdato

02.01.2017

tlf

tlf_mobil

986 14 407

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818729332

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2116135, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2356563, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2342563}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 14000}}, "journalnr": "2020870559", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818729332"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -293251, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -323681}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2649814, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 902341}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1747473}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2356563}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -86902, "totalresultat": -86902, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 100970}, "driftsresultat": -81370, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 19600}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -96828, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 96829}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -178197}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 927365707 [navn] => ROI ET THAI MARKET AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-07-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt pu00e5 nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818729332 [oppstartsdato] => 2021-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bru00f8dregata 8"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4013", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?