Index

ROKA INVEST AS

Orgnr: 888357122

adresse: Karjolveien 82

id

71653

organisasjonsnummer

888357122

navn

ROKA INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-06-25

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Karjolveien 82"], "kommune": "FREDRIKSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "FREDRIKSTAD", "postnummer": "1615", "kommunenummer": "3004"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-06-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

888357122

navn

ROKA INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Karjolveien 82

forradrpostnr

1615

forradrpoststed

FREDRIKSTAD

forradrkommnr

3004

forradrkommnavn

FREDRIKSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.06.2005

stiftelsesdato

10.06.2005

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

888357122

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2308693, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9272499, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 33783}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9238716}}, "journalnr": "2021350827", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "888357122"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9255157, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1042632}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 8212525}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 17342, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 17342}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9272499}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 980593, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 17500}, "driftsresultat": -17500, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1007341, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1007518}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 177}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 989841}}]

Reserver mot visning?