Index

RØKENES GÅRD & GJESTEHUS AS

https://roekenesgaard.no

Orgnr: 811956732

tlf: 77 05 84 44
mobil: 958 34 958
webside: roekenesgaard.no
adresse: Røkenes Gård

id

989

organisasjonsnummer

811956732

navn

RØKENES GÅRD & GJESTEHUS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

16

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Røkenes Gård"], "kommune": "HARSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "HARSTAD", "postnummer": "9402", "kommunenummer": "5402"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-04-26

hjemmeside

roekenesgaard.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811956732

navn

RØKENES GÅRD & GJESTEHUS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Røkenes Gård

forradrpostnr

9402

forradrpoststed

HARSTAD

forradrkommnr

5402

forradrkommnavn

HARSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.05.2013

stiftelsesdato

26.04.2013

tlf

77 05 84 44

tlf_mobil

958 34 958

url

roekenesgaard.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

16

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811956732

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 68380, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 139262, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 15256}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 124005}}, "journalnr": "2021200801", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811956732"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -13208, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -113208}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 152469, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 152469}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 139262}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 177041, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1153894}, "driftsresultat": 173283, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1327177}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3758, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8753}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4995}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 177041}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 985674663 [navn] => RØKENES GÅRD & GJESTEHUS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2003-05-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 16 [overordnetEnhet] => 811956732 [oppstartsdato] => 2003-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stornesveien 127"], "kommune": "HARSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "HARSTAD", "postnummer": "9402", "kommunenummer": "5402"} [links] => [] [hjemmeside] => www.roekenesgaard.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?