Index

ROKKE HAGESERVICE AS

https://www.rokkehageservice.no

Orgnr: 815336712

webside: www.rokkehageservice.no
adresse: Isebakkeveien 55

id

8343

organisasjonsnummer

815336712

navn

ROKKE HAGESERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.101", "beskrivelse": "Vaktmestertjenester"}

antallAnsatte

10

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Isebakkeveien 55"], "kommune": "HALDEN", "landkode": "NO", "poststed": "HALDEN", "postnummer": "1788", "kommunenummer": "3001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-04-13

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Isebakkeveien 50"], "kommune": "HALDEN", "landkode": "NO", "poststed": "HALDEN", "postnummer": "1788", "kommunenummer": "3001"}

hjemmeside

www.rokkehageservice.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815336712

navn

ROKKE HAGESERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Isebakkeveien 55

forradrpostnr

1788

forradrpoststed

HALDEN

forradrkommnr

3001

forradrkommnavn

HALDEN

forradrland

Norge

postadresse

Isebakkeveien 50

ppostnr

1788

ppoststed

HALDEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.05.2015

stiftelsesdato

13.04.2015

tlf

tlf_mobil

url

www.rokkehageservice.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

10

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815336712

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2550485, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3304224, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 742254}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2561970}}, "journalnr": "2021530492", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815336712"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 427996, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 124334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 303662}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2876228, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1561227}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1315002}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3304224}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 345226, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7474571}, "driftsresultat": 387644, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7862215}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -42418, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 435}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 42854}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 345226}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915344410 [navn] => ROKKE HAGESERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-05-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.101", "beskrivelse": "Vaktmestertjenester"} [antallAnsatte] => 10 [overordnetEnhet] => 815336712 [oppstartsdato] => 2015-04-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Isebakkeveien 55"], "kommune": "HALDEN", "landkode": "NO", "poststed": "HALDEN", "postnummer": "1788", "kommunenummer": "3001"} [links] => [] [hjemmeside] => www.rokkehageservice.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Isebakkeveien 50"], "kommune": "HALDEN", "landkode": "NO", "poststed": "HALDEN", "postnummer": "1788", "kommunenummer": "3001"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?