Index

ROLLSENSE AS

Orgnr: 821083222

adresse: c/o Atle Birger Flø, Fløvegen 707

id

23477

organisasjonsnummer

821083222

navn

ROLLSENSE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-07-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "26.510", "beskrivelse": "Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Atle Birger Flø", "Fløvegen 707"], "kommune": "ULSTEIN", "landkode": "NO", "poststed": "ULSTEINVIK", "postnummer": "6065", "kommunenummer": "1516"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-05-16

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fløvegen 707"], "kommune": "ULSTEIN", "landkode": "NO", "poststed": "ULSTEINVIK", "postnummer": "6065", "kommunenummer": "1516"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

821083222

navn

ROLLSENSE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Atle Birger Flø Fløvegen 707

forradrpostnr

6065

forradrpoststed

ULSTEINVIK

forradrkommnr

1516

forradrkommnavn

ULSTEIN

forradrland

Norge

postadresse

Fløvegen 707

ppostnr

6065

ppoststed

ULSTEINVIK

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

26.510

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

06.07.2018

stiftelsesdato

16.05.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821083222

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2109173, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 120052, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 120052}}, "journalnr": "2020860695", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821083222"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 42193, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 180000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -137807}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 77859, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 77859}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 120052}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -130495, "totalresultat": -130495, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 280521}, "driftsresultat": -130521, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 150000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 25, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 25}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -130495}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921140800 [navn] => ROLLSENSE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-07-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "26.510", "beskrivelse": "Produksjon av mu00e5le-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 821083222 [oppstartsdato] => 2018-05-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Atle Birger Flu00f8", "Flu00f8vegen 707"], "kommune": "ULSTEIN", "landkode": "NO", "poststed": "ULSTEINVIK", "postnummer": "6065", "kommunenummer": "1516"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Flu00f8vegen 707"], "kommune": "ULSTEIN", "landkode": "NO", "poststed": "ULSTEINVIK", "postnummer": "6065", "kommunenummer": "1516"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?