Index

ROMA KALD-DRIKK ROY FJELLVANG AS

Orgnr: 877218872

tlf: 63 87 30 01
adresse: Vestvollveien 30A

id

57972

organisasjonsnummer

877218872

navn

ROMA KALD-DRIKK ROY FJELLVANG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-02-06

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.349", "beskrivelse": "Engroshandel med drikkevarer ellers"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestvollveien 30A"], "kommune": "LILLESTRØM", "landkode": "NO", "poststed": "SKEDSMOKORSET", "postnummer": "2019", "kommunenummer": "3030"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-01-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

877218872

navn

ROMA KALD-DRIKK ROY FJELLVANG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vestvollveien 30A

forradrpostnr

2019

forradrpoststed

SKEDSMOKORSET

forradrkommnr

3030

forradrkommnavn

LILLESTRØM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.349

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

06.02.1997

stiftelsesdato

23.01.1997

tlf

63 87 30 01

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

15.10.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

877218872

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2057419, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2109142, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 706084}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1403058}}, "journalnr": "2020807219", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877218872"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1022655, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 350000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 672655}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1086487, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 997806}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 88682}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2109142}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 187640, "totalresultat": 187640, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10317363}, "driftsresultat": 244524, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 10561886}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3977, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 543}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4520}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 240547}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 977221587 [navn] => ROMA KALD-DRIKK ROY FJELLVANG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-02-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.349", "beskrivelse": "Engroshandel med drikkevarer ellers"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 877218872 [oppstartsdato] => 1997-01-23 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vestvollveien 30A"], "kommune": "LILLESTRu00d8M", "landkode": "NO", "poststed": "SKEDSMOKORSET", "postnummer": "2019", "kommunenummer": "3030"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?