Index

ROMERIKSBUNAD AS

Orgnr: 819205892

adresse: Vetteringen 16

id

18011

organisasjonsnummer

819205892

navn

ROMERIKSBUNAD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-29

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "14.130", "beskrivelse": "Produksjon av annet yttertøy"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vetteringen 16"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2068", "kommunenummer": "3033"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-15

naeringskode2

{"kode": "74.103", "beskrivelse": "Interiørarkitekt, interiørdesign og interiørkonsulentvirksomhet"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

819205892

navn

ROMERIKSBUNAD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vetteringen 16

forradrpostnr

2068

forradrpoststed

JESSHEIM

forradrkommnr

3033

forradrkommnavn

ULLENSAKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

14.130

nkode2

74.103

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.06.2017

stiftelsesdato

15.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819205892

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2416403, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 73270, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 73270}}, "journalnr": "2021458357", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819205892"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 73270, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 73270}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 73270}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -40305, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 140383}, "driftsresultat": -40305, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 100078}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -40305}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919337435 [navn] => ROMERIKSBUNAD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "14.130", "beskrivelse": "Produksjon av annet yttertu00f8y"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819205892 [oppstartsdato] => 2017-06-15 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vetteringen 16"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2068", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 919560509 [navn] => BOLIG STYLISTENE [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-09-13 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.103", "beskrivelse": "Interiu00f8rarkitekt, interiu00f8rdesign og interiu00f8rkonsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819205892 [oppstartsdato] => 2017-08-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Verkensvegen 5B"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2050", "kommunenummer": "3033"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vetteringen 16"], "kommune": "ULLENSAKER", "landkode": "NO", "poststed": "JESSHEIM", "postnummer": "2068", "kommunenummer": "3033"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?