Index

ROMVESEN AS

Orgnr: 811772992

adresse: Blålid

id

575

organisasjonsnummer

811772992

navn

ROMVESEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.122", "beskrivelse": "Geologiske undersøkelser"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Blålid"], "kommune": "BREMANGER", "landkode": "NO", "poststed": "RUGSUND", "postnummer": "6734", "kommunenummer": "4648"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811772992

navn

ROMVESEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Blålid

forradrpostnr

6734

forradrpoststed

RUGSUND

forradrkommnr

4648

forradrkommnavn

BREMANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.122

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.04.2013

stiftelsesdato

14.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.11.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

811772992

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 53576, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 908682, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 419281}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 489401}}, "journalnr": "2021182168", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811772992"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 345721, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 245000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 100721}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 562961, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 232300}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 330661}}, "sumEgenkapitalGjeld": 908682}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 140254, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2178976}, "driftsresultat": 157971, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2336947}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -7669, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4578}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 12247}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 150302}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911781921 [navn] => ROMVESEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.122", "beskrivelse": "Geologiske undersu00f8kelser"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811772992 [oppstartsdato] => 2013-03-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Blu00e5lid"], "kommune": "BREMANGER", "landkode": "NO", "poststed": "RUGSUND", "postnummer": "6734", "kommunenummer": "4648"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?