Index

ROMY CLIMA AS

Orgnr: 816302242

adresse: Prestmovegen 7

id

10644

organisasjonsnummer

816302242

navn

ROMY CLIMA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-11-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "72.190", "beskrivelse": "Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Prestmovegen 7"], "kommune": "STJØRDAL", "landkode": "NO", "poststed": "STJØRDAL", "postnummer": "7514", "kommunenummer": "5035"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-11-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

816302242

navn

ROMY CLIMA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Prestmovegen 7

forradrpostnr

7514

forradrpoststed

STJØRDAL

forradrkommnr

5035

forradrkommnavn

STJØRDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

72.190

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.11.2015

stiftelsesdato

09.11.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

11.01.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

816302242

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2292839, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4421797, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 710888}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3710909}}, "journalnr": "2021326403", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "816302242"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -261841, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1890069}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2151910}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4683638, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1766960}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2916678}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4421797}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -842831, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3131652}, "driftsresultat": -666573, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2465079}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -176258, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8735}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 184994}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -842831}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916307969 [navn] => ROMY CLIMA AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-11-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "72.190", "beskrivelse": "Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 816302242 [oppstartsdato] => 2015-11-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Prestmovegen 7"], "kommune": "STJu00d8RDAL", "landkode": "NO", "poststed": "STJu00d8RDAL", "postnummer": "7514", "kommunenummer": "5035"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?