Index

RONGAHUSET EVANGER AS

Orgnr: 819202672

adresse: Knute Nelson-gata 15

id

17999

organisasjonsnummer

819202672

navn

RONGAHUSET EVANGER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Knute Nelson-gata 15"], "kommune": "VOSS", "landkode": "NO", "poststed": "EVANGER", "postnummer": "5707", "kommunenummer": "4621"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-06-05

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819202672

navn

RONGAHUSET EVANGER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Knute Nelson-gata 15

forradrpostnr

5707

forradrpoststed

EVANGER

forradrkommnr

4621

forradrkommnavn

VOSS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

27.06.2017

stiftelsesdato

05.06.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819202672

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2034119, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 20326, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 20326}}, "journalnr": "2020782314", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819202672"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -44267, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24437}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -68704}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 64593, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 64593}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 20326}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -29720, "totalresultat": -29720, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 143607}, "driftsresultat": -29715, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 113892}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 9}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -29720}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919358602 [navn] => RONGAHUSET EVANGER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-08-01 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819202672 [oppstartsdato] => 2017-06-05 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Knute Nelson-gata 15"], "kommune": "VOSS", "landkode": "NO", "poststed": "EVANGER", "postnummer": "5707", "kommunenummer": "4621"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?