Index

RØNHOLT HOLDING AS

Orgnr: 822054692

adresse: Magnus den godes vei 35

id

26615

organisasjonsnummer

822054692

navn

RØNHOLT HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-01-14

naeringskode1

{"kode": "00.000", "beskrivelse": "Uoppgitt"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Magnus den godes vei 35"], "kommune": "BAMBLE", "landkode": "NO", "poststed": "STATHELLE", "postnummer": "3961", "kommunenummer": "3813"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822054692

navn

RØNHOLT HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Magnus den godes vei 35

forradrpostnr

3961

forradrpoststed

STATHELLE

forradrkommnr

3813

forradrkommnavn

BAMBLE

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

00.000

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.01.2019

stiftelsesdato

01.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822054692

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2326921, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2511397, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2500000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11397}}, "journalnr": "2021378682", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822054692"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 180959, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 94430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 86529}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2330438, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 22834}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2307604}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2511397}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 146029, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 12221}, "driftsresultat": -12221, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -181084, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 200015}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 18931}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 168863}}]

Reserver mot visning?