Index

RØNNINGENE HOLDING AS

Orgnr: 821095492

adresse: Klevjerbakken 31

id

23519

organisasjonsnummer

821095492

navn

RØNNINGENE HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-07-02

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Klevjerbakken 31"], "kommune": "HOLMESTRAND", "landkode": "NO", "poststed": "SANDE I VESTFOLD", "postnummer": "3074", "kommunenummer": "3802"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-06-04

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

821095492

navn

RØNNINGENE HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Klevjerbakken 31

forradrpostnr

3074

forradrpoststed

SANDE I VESTFOLD

forradrkommnr

3802

forradrkommnavn

HOLMESTRAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.120

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.07.2018

stiftelsesdato

04.06.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

821095492

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 69434, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 938004, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 60000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 878004}}, "journalnr": "2021200929", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "821095492"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 879178, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 141000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 738178}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 58826, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 46750}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 12076}}, "sumEgenkapitalGjeld": 938004}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -8234, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10556}, "driftsresultat": -10556, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -10556}}]

Reserver mot visning?