Index

ROOT NODE AS

Orgnr: 817721052

tlf: 96 91 39 69
adresse: c/o Fredrik Lindahl Roppestad, Hjelms gate 4B

id

14213

organisasjonsnummer

817721052

navn

ROOT NODE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-14

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Fredrik Lindahl Roppestad", "Hjelms gate 4B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0355", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

817721052

navn

ROOT NODE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Fredrik Lindahl Roppestad Hjelms gate 4B

forradrpostnr

0355

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.09.2016

stiftelsesdato

19.08.2016

tlf

96 91 39 69

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

817721052

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2155099, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 27000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 27000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 0}}, "journalnr": "2020936208", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817721052"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 27000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -23000}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 27000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {}, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

Reserver mot visning?