Index

ROPE LTD AS

Orgnr: 888332022

adresse: Sørbyhaugen 19

id

71611

organisasjonsnummer

888332022

navn

ROPE LTD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2005-06-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sørbyhaugen 19"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0379", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2005-03-11

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

888332022

navn

ROPE LTD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sørbyhaugen 19

forradrpostnr

0379

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.06.2005

stiftelsesdato

11.03.2005

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

04.06.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

888332022

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1775930, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 53971763, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8717089}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 45254674}}, "journalnr": "2020501225", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "888332022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 44913881, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 4767218}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 40146663}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 9057882, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7268416}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1789466}}, "sumEgenkapitalGjeld": 53971763}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 8901706, "totalresultat": 8901706, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1263644}, "driftsresultat": -656942, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 606702}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 10930702, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 11142546}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 211845}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 10273759}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 972323527 [navn] => ROPE LTD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 888332022 [oppstartsdato] => 1993-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00f8rbyhaugen 19"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0379", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2005-03-11 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?