Index

RØR & SVEISESERVICE AS

Orgnr: 817724892

adresse: Bissebergveien 95

id

14226

organisasjonsnummer

817724892

navn

RØR & SVEISESERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "25.620", "beskrivelse": "Bearbeiding av metaller"}

antallAnsatte

24

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bissebergveien 95"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SKJEBERG", "postnummer": "1746", "kommunenummer": "3003"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-09-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817724892

navn

RØR & SVEISESERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bissebergveien 95

forradrpostnr

1746

forradrpoststed

SKJEBERG

forradrkommnr

3003

forradrkommnavn

SARPSBORG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

25.620

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.09.2016

stiftelsesdato

01.09.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

24

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

817724892

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2491477, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 10466651, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1126188}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 9340463}}, "journalnr": "2021459845", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817724892"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2886355, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 22334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2864021}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7580296, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7489941}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 90355}}, "sumEgenkapitalGjeld": 10466651}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1591411, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 22537702}, "driftsresultat": 2041417, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 24579119}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -705, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9787}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10492}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2040713}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917799849 [navn] => RØR & SVEISESERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-09-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "25.620", "beskrivelse": "Bearbeiding av metaller"} [antallAnsatte] => 24 [overordnetEnhet] => 817724892 [oppstartsdato] => 2016-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bissebergveien 95"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SKJEBERG", "postnummer": "1746", "kommunenummer": "3003"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?