Index

RØR-TEK AS

Orgnr: 912026922

mobil: 994 46 071
adresse: Røværgata 57

id

105611

organisasjonsnummer

912026922

navn

RØR-TEK AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.221", "beskrivelse": "Rørleggerarbeid"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Røværgata 57"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5537", "kommunenummer": "1106"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

912026922

navn

RØR-TEK AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Røværgata 57

forradrpostnr

5537

forradrpoststed

HAUGESUND

forradrkommnr

1106

forradrkommnavn

HAUGESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.06.2013

stiftelsesdato

08.05.2013

tlf

tlf_mobil

994 46 071

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.11.2013

regnskap

regnskap #0

orgnr

912026922

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 49528, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 361788, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 361788}}, "journalnr": "2021176094", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912026922"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 179880, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 149880}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 181907, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 181907}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 361787}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 57657, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 923632}, "driftsresultat": 74209, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 997841}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -289, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 102}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 391}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 73920}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912036626 [navn] => RØR-TEK AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.221", "beskrivelse": "Ru00f8rleggerarbeid"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 912026922 [oppstartsdato] => 2013-05-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00f8vu00e6rgata 57"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5537", "kommunenummer": "1106"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?