Index

RØRLEGGER1 AS

Orgnr: 812512862

adresse: Storgata 23

id

2223

organisasjonsnummer

812512862

navn

RØRLEGGER1 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.221", "beskrivelse": "Rørleggerarbeid"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 23"], "kommune": "BRØNNØY", "landkode": "NO", "poststed": "BRØNNØYSUND", "postnummer": "8900", "kommunenummer": "1813"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812512862

navn

RØRLEGGER1 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 23

forradrpostnr

8900

forradrpoststed

BRØNNØYSUND

forradrkommnr

1813

forradrkommnavn

BRØNNØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.09.2013

stiftelsesdato

30.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812512862

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2371353, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2259205, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 26939}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2232266}}, "journalnr": "2021313653", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812512862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2342585, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1786650}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -4129235}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4601789, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2082885}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2518904}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2259205}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 341786, "totalresultat": 341786, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5739000}, "driftsresultat": 570139, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6309139}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -228353, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13188}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 241541}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 341786}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912535126 [navn] => RØRLEGGER1 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.221", "beskrivelse": "Ru00f8rleggerarbeid"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 812512862 [oppstartsdato] => 2013-10-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 23"], "kommune": "BRu00d8NNu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "BRu00d8NNu00d8YSUND", "postnummer": "8900", "kommunenummer": "1813"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?