Index

ROS AS

https://www.ros.no

Orgnr: 815327012

tlf: 22 13 30 30
webside: www.ros.no
adresse: Fridtjof Nansens vei 19

id

8320

organisasjonsnummer

815327012

navn

ROS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.140", "beskrivelse": "Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og luftfartøyer"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fridtjof Nansens vei 19"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0369", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1966-12-31

hjemmeside

www.ros.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815327012

navn

ROS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fridtjof Nansens vei 19

forradrpostnr

0369

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.140

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

31.12.1966

tlf

22 13 30 30

tlf_mobil

url

www.ros.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

13.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815327012

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1706594, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2510122, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 613095}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1897027}}, "journalnr": "2020428405", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815327012"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1578904, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 90000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1488904}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 931218, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 909115}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 22103}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2510122}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 862689, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3763873}, "driftsresultat": 1149523, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4913395}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -15417, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 6046}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 21463}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1134106}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971755652 [navn] => ROS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.140", "beskrivelse": "Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, bu00e5ter og luftfartu00f8yer"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 815327012 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Fridtjof Nansens vei 19"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0369", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?