Index

ROSA MIX AS

Orgnr: 815451562

mobil: 47627410
adresse: Cecilie Thorsen vei 17-21

id

8588

organisasjonsnummer

815451562

navn

ROSA MIX AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-05-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.112", "beskrivelse": "Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Cecilie Thorsen vei 17-21"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1153", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-19

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hellerudveien 1D"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0672", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815451562

navn

ROSA MIX AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Cecilie Thorsen vei 17-21

forradrpostnr

1153

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Hellerudveien 1D

ppostnr

0672

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.112

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.05.2015

stiftelsesdato

19.05.2015

tlf

tlf_mobil

47627410

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

12.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

815451562

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2161205, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1069355, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 401582}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 667773}}, "journalnr": "2020912161", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815451562"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -109726, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -139726}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1179080, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 892118}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 286962}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1069354}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 193271, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4461854}, "driftsresultat": 209247, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4671101}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -15976, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 34}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 16010}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 193271}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 815478592 [navn] => ROSA MIX AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-06-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.112", "beskrivelse": "Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt pu00e5 nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 815451562 [oppstartsdato] => 2015-05-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Cecilie Thorsen vei 17-21"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1153", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hellerudveien 1D"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0672", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?