Index

ROSCHER INVEST AS

Orgnr: 811796832

adresse: Strandgaten 2

id

622

organisasjonsnummer

811796832

navn

ROSCHER INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kjøp og salg av egen fast eiendom"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Strandgaten 2"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4836", "kommunenummer": "4203"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

811796832

navn

ROSCHER INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Strandgaten 2

forradrpostnr

4836

forradrpoststed

ARENDAL

forradrkommnr

4203

forradrkommnavn

ARENDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.100

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.04.2013

stiftelsesdato

08.03.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811796832

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2387307, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12986198, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 12435342}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 550856}}, "journalnr": "2021431620", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811796832"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5872954, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 4139701}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1733253}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7113244, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 351576}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12986198}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 352452, "totalresultat": 352452, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 592431}, "driftsresultat": 718980, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1311411}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -267120, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 47}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 267167}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 451860}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913602978 [navn] => ROSCHER INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-05-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.100", "beskrivelse": "Kju00f8p og salg av egen fast eiendom"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 811796832 [oppstartsdato] => 2012-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Strandgaten 2"], "kommune": "ARENDAL", "landkode": "NO", "poststed": "ARENDAL", "postnummer": "4836", "kommunenummer": "4203"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?