Index

ROSENVINGE.NO AS

https://www.rosenvinge.no

Orgnr: 822239412

tlf: 66 80 22 99
mobil: 995 88 118
webside: www.rosenvinge.no
adresse: Holterkollveien 5

id

27410

organisasjonsnummer

822239412

navn

ROSENVINGE.NO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.492", "beskrivelse": "Engroshandel med reiseeffekter og lærvarer"}

antallAnsatte

5

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Holterkollveien 5"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRØBAK", "postnummer": "1448", "kommunenummer": "3022"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-01

hjemmeside

www.rosenvinge.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822239412

navn

ROSENVINGE.NO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Holterkollveien 5

forradrpostnr

1448

forradrpoststed

DRØBAK

forradrkommnr

3022

forradrkommnavn

FROGN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.492

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.2019

stiftelsesdato

01.01.2019

tlf

66 80 22 99

tlf_mobil

995 88 118

url

www.rosenvinge.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

5

ansatte_dato

12.11.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

822239412

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2271625, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2534388, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 10000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2524388}}, "journalnr": "2021294148", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822239412"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 462058, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 412058}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2072330, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1332757}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 739573}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2534388}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 965989, "totalresultat": 965989, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6649853}, "driftsresultat": 1290490, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7940343}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -86937, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 414}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 87351}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1203553}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922286116 [navn] => ROSENVINGE.NO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-02-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.492", "beskrivelse": "Engroshandel med reiseeffekter og lu00e6rvarer"} [antallAnsatte] => 5 [overordnetEnhet] => 822239412 [oppstartsdato] => 2019-02-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Holterkollveien 5"], "kommune": "FROGN", "landkode": "NO", "poststed": "DRu00d8BAK", "postnummer": "1448", "kommunenummer": "3022"} [links] => [] [hjemmeside] => www.rosenvinge.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?