Index

ROSENVINGENE AS

Orgnr: 912877191

adresse: Kaja Eides vei 6

id

124535

organisasjonsnummer

912877191

navn

ROSENVINGENE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-12-12

naeringskode1

{"kode": "78.200", "beskrivelse": "Utleie av arbeidskraft"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kaja Eides vei 6"], "kommune": "HORTEN", "landkode": "NO", "poststed": "HORTEN", "postnummer": "3183", "kommunenummer": "3801"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-12-02

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Mette Rosenvinge Kolderup", "Kaja Eides vei 6"], "kommune": "HORTEN", "landkode": "NO", "poststed": "HORTEN", "postnummer": "3183", "kommunenummer": "3801"}

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912877191

navn

ROSENVINGENE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kaja Eides vei 6

forradrpostnr

3183

forradrpoststed

HORTEN

forradrkommnr

3801

forradrkommnavn

HORTEN

forradrland

Norge

postadresse

c/o Mette Rosenvinge Kolderup Kaja Eides vei 6

ppostnr

3183

ppoststed

HORTEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

78.200

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.12.2013

stiftelsesdato

02.12.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912877191

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1857844, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 671562, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 563424}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 108138}}, "journalnr": "2020582192", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912877191"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30574, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20584}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 9990}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 640988, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 640988}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 671562}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 6163, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11982}, "driftsresultat": -11982, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 18145, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 18145}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 6163}}]

Reserver mot visning?