Index

ROSKO AS

Orgnr: 818667752

mobil: 941 99 307
adresse: Solfjellsjøen

id

16524

organisasjonsnummer

818667752

navn

ROSKO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-07

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Solfjellsjøen"], "kommune": "DØNNA", "landkode": "NO", "poststed": "DØNNA", "postnummer": "8820", "kommunenummer": "1827"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818667752

navn

ROSKO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Solfjellsjøen

forradrpostnr

8820

forradrpoststed

DØNNA

forradrkommnr

1827

forradrkommnavn

DØNNA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

07.03.2017

stiftelsesdato

31.01.2017

tlf

tlf_mobil

941 99 307

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818667752

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2236333, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 149, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 149}}, "journalnr": "2021240554", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818667752"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -328212, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -358212}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 328361, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 328361}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 149}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -11400, "totalresultat": -11400, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 11400}, "driftsresultat": -11400, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -11400}}]

Reserver mot visning?