Index

ROSNOR AS

Orgnr: 814881652

adresse: Øvre Gjellum vei 25

id

7271

organisasjonsnummer

814881652

navn

ROSNOR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-01-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvre Gjellum vei 25"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "HEGGEDAL", "postnummer": "1389", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-01-16

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

814881652

navn

ROSNOR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øvre Gjellum vei 25

forradrpostnr

1389

forradrpoststed

HEGGEDAL

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

71.121

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.01.2015

stiftelsesdato

16.01.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

17.08.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

814881652

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2129673, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1599545, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1191414}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 408130}}, "journalnr": "2020881698", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814881652"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1017423, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 987423}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 582121, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 582121}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1599545}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 363201, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1724900}, "driftsresultat": 498904, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2223805}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -31339, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8621}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 39960}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 467565}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914898978 [navn] => ROSNOR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-02-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "71.121", "beskrivelse": "Byggeteknisk konsulentvirksomhet"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 814881652 [oppstartsdato] => 2015-01-16 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8vre Gjellum vei 25"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "HEGGEDAL", "postnummer": "1389", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?