Index

RØSSLINGVEIEN AS

Orgnr: 819133662

adresse: Torvstikkeren 2

id

17802

organisasjonsnummer

819133662

navn

RØSSLINGVEIEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-14

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Torvstikkeren 2"], "kommune": "RÅDE", "landkode": "NO", "poststed": "RÅDE", "postnummer": "1640", "kommunenummer": "3017"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-04-24

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vestengveien 40"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SARPSBORG", "postnummer": "1725", "kommunenummer": "3003"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819133662

navn

RØSSLINGVEIEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Torvstikkeren 2

forradrpostnr

1640

forradrpoststed

RÅDE

forradrkommnr

3017

forradrkommnavn

RÅDE

forradrland

Norge

postadresse

Vestengveien 40

ppostnr

1725

ppoststed

SARPSBORG

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

14.06.2017

stiftelsesdato

24.04.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819133662

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2160177, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5862628, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5862628}}, "journalnr": "2020909957", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819133662"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 289557, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 265127}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5573071, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 337719}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5235352}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5862628}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -141717, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 100408}, "driftsresultat": -100408, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -38839, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 446}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 39285}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -139247}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919215658 [navn] => RØSSLINGVEIEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-06-29 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819133662 [oppstartsdato] => 2017-04-24 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Torvstikkeren 2"], "kommune": "Ru00c5DE", "landkode": "NO", "poststed": "Ru00c5DE", "postnummer": "1640", "kommunenummer": "3017"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vestengveien 40"], "kommune": "SARPSBORG", "landkode": "NO", "poststed": "SARPSBORG", "postnummer": "1725", "kommunenummer": "3003"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?