Index

ROUGE CORPORATION AS

https://www.danielrougemadsen.com

Orgnr: 815223292

mobil: 994 98 165
webside: www.danielrougemadsen.com
adresse: c/o Innovation Dock, Siriskjeret 27

id

8085

organisasjonsnummer

815223292

navn

ROUGE CORPORATION AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-04-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.909", "beskrivelse": "Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

9

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Innovation Dock", "Siriskjeret 27"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4014", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-03-18

hjemmeside

www.danielrougemadsen.com

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815223292

navn

ROUGE CORPORATION AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Innovation Dock Siriskjeret 27

forradrpostnr

4014

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.04.2015

stiftelsesdato

18.03.2015

tlf

tlf_mobil

994 98 165

url

www.danielrougemadsen.com

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

9

ansatte_dato

12.10.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815223292

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2286327, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 63173, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 63173}}, "journalnr": "2021314885", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815223292"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -39118, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 230000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -269118}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 102291, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 102291}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 63173}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 23340, "totalresultat": 23340, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 377469}, "driftsresultat": 24573, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 402042}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1233, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 778}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2011}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 23340}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 815253442 [navn] => ROUGE CORPORATION AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-04-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.909", "beskrivelse": "Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 815223292 [oppstartsdato] => 2015-04-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Innovation Dock", "Siriskjeret 27"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4014", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => www.danielrougemadsen.com [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?