Index

ROYAL SHIPPING AS

Orgnr: 812190032

adresse: Idrettsvegen 122

id

1525

organisasjonsnummer

812190032

navn

ROYAL SHIPPING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-05

naeringskode1

{"kode": "50.201", "beskrivelse": "Utenriks sjøfart med gods"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Idrettsvegen 122"], "kommune": "ØYGARDEN", "landkode": "NO", "poststed": "STRAUME", "postnummer": "5353", "kommunenummer": "4626"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812190032

navn

ROYAL SHIPPING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Idrettsvegen 122

forradrpostnr

5353

forradrpoststed

STRAUME

forradrkommnr

4626

forradrkommnavn

ØYGARDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

50.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

05.10.2013

stiftelsesdato

12.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812190032

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2134801, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 266830, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 266233}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 597}}, "journalnr": "2020883784", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812190032"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 266830, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 282100}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -15270}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 266830}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3327, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 9350}, "driftsresultat": -9350, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 12677, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 12677}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3327}}]

Reserver mot visning?