Index

RØYRVIK EIGEDOM AS

Orgnr: 886347022

id

68665

organisasjonsnummer

886347022

navn

RØYRVIK EIGEDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2003-12-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "VIK", "landkode": "NO", "poststed": "VIK I SOGN", "postnummer": "6893", "kommunenummer": "4639"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2003-12-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

886347022

navn

RØYRVIK EIGEDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

forradrpostnr

6893

forradrpoststed

VIK I SOGN

forradrkommnr

4639

forradrkommnavn

VIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.12.2003

stiftelsesdato

01.12.2003

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

886347022

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2055735, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8340588, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8326423}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 14165}}, "journalnr": "2020805169", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "886347022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 6390202, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5190202}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1950386, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1115558}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 834828}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8340588}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1643290, "totalresultat": 1643290, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 211527}, "driftsresultat": 206819, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 418346}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1476904, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1500017}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 23113}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1683723}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 998114276 [navn] => RØYRVIK EIGEDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-03-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 886347022 [oppstartsdato] => 2010-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": [], "kommune": "VIK", "landkode": "NO", "poststed": "VIK I SOGN", "postnummer": "6893", "kommunenummer": "4639"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?