Index

RØYSKATT HOLDING AS

Orgnr: 818718152

adresse: Snopenesvegen 25

id

16691

organisasjonsnummer

818718152

navn

RØYSKATT HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Snopenesvegen 25"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6017", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-03-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

818718152

navn

RØYSKATT HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Snopenesvegen 25

forradrpostnr

6017

forradrpoststed

ÅLESUND

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.03.2017

stiftelsesdato

08.03.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818718152

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1926754, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 17568772, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 16597121}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 971651}}, "journalnr": "2020664950", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818718152"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 209798, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 15055}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 194743}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 17358974, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2721965}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 14637009}}, "sumEgenkapitalGjeld": 17568772}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 188366, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 428971}, "driftsresultat": 508029, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 937000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -257318, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 119113}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 376431}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 250711}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 824333122 [navn] => RØYSKATT HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-01-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 818718152 [oppstartsdato] => 2019-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Snopenesvegen 25"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LESUND", "postnummer": "6017", "kommunenummer": "1507"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?