Index

RØYSLIMOEN MAT AS

Orgnr: 817721702

adresse: Røyslivegen 1

id

14216

organisasjonsnummer

817721702

navn

RØYSLIMOEN MAT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-09-14

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

antallAnsatte

15

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Røyslivegen 1"], "kommune": "LILLEHAMMER", "landkode": "NO", "poststed": "LILLEHAMMER", "postnummer": "2611", "kommunenummer": "3405"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-08-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

817721702

navn

RØYSLIMOEN MAT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Røyslivegen 1

forradrpostnr

2611

forradrpoststed

LILLEHAMMER

forradrkommnr

3405

forradrkommnavn

LILLEHAMMER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

14.09.2016

stiftelsesdato

23.08.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

15

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

817721702

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 46292, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 465908, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 465908}}, "journalnr": "2021171917", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "817721702"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 465908, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 680000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -214092}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 465908}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -6322, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8923}, "driftsresultat": -8713, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 210}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 2391, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2415}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 23}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -6322}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915965245 [navn] => REMA 1000 RØYSLIMOEN [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-09-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt pu00e5 nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 15 [overordnetEnhet] => 817721702 [oppstartsdato] => 2015-12-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00f8yslivegen"], "kommune": "LILLEHAMMER", "landkode": "NO", "poststed": "LILLEHAMMER", "postnummer": "2611", "kommunenummer": "3405"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2021-01-18 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?