Index

RSA TRANSPORT AS

Orgnr: 811577162

adresse: Nedre Prinsdals vei 93

id

137

organisasjonsnummer

811577162

navn

RSA TRANSPORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "53.200", "beskrivelse": "Andre post- og budtjenester"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Prinsdals vei 93"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1263", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-01-22

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811577162

navn

RSA TRANSPORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nedre Prinsdals vei 93

forradrpostnr

1263

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

53.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.02.2013

stiftelsesdato

22.01.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

12.11.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

811577162

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2591335, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 570596, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 400000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 170596}}, "journalnr": "2021609880", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811577162"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -4947, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -34947}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 575543, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 575543}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 570596}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -4000, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1971130}, "driftsresultat": -4000, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1967130}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -4000}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924450843 [navn] => RSA TRANSPORT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-01-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "53.200", "beskrivelse": "Andre post- og budtjenester"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 811577162 [oppstartsdato] => 2020-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Prinsdals vei 93"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "1263", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?