Index

RSI SERVICE AS

Orgnr: 811599352

mobil: 900 10 169
adresse: Stålfjæra 15

id

187

organisasjonsnummer

811599352

navn

RSI SERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-02-23

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.694", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Stålfjæra 15"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0975", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underAvvikling

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-19

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 87 Vollebekk"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0516", "kommunenummer": "0301"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811599352

navn

RSI SERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Stålfjæra 15

forradrpostnr

0975

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 87 Vollebekk

ppostnr

0516

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.694

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

J

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

23.02.2013

stiftelsesdato

19.02.2013

tlf

tlf_mobil

900 10 169

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

811599352

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2393409, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 665269, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 151697}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 513572}}, "journalnr": "2021435446", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811599352"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 271480, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 41000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 230480}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 393789, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 319299}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 74490}}, "sumEgenkapitalGjeld": 665269}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 16800, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1047380}, "driftsresultat": 25245, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1072625}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 64, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 119}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 55}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 25309}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911634031 [navn] => RSI SERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-02-28 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.694", "beskrivelse": "Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811599352 [oppstartsdato] => 2013-02-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Stu00e5lfju00e6ra 15"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0975", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 87 Vollebekk"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0516", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?