Index

RSJ HOLDING AS

Orgnr: 811726192

adresse: Berte Styris veg 3

id

444

organisasjonsnummer

811726192

navn

RSJ HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-03-20

naeringskode1

{"kode": "45.310", "beskrivelse": "Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Berte Styris veg 3"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "EIDSVOLL", "postnummer": "2080", "kommunenummer": "3035"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-22

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811726192

navn

RSJ HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Berte Styris veg 3

forradrpostnr

2080

forradrpoststed

EIDSVOLL

forradrkommnr

3035

forradrkommnavn

EIDSVOLL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

45.310

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.03.2013

stiftelsesdato

22.02.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

811726192

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2576163, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2727299, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2259049}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 468250}}, "journalnr": "2021562681", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811726192"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 2719879, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2619879}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7420, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7420}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2727299}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 383761, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 8839}, "driftsresultat": -8839, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 400018, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 400018}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 391179}}]

Reserver mot visning?