Index

RUBENS AS

Orgnr: 819061432

adresse: c/o Ronald Charles Roman, Lyseklostervegen 540

id

17619

organisasjonsnummer

819061432

navn

RUBENS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-30

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ronald Charles Roman", "Lyseklostervegen 540"], "kommune": "BJØRNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "LYSEKLOSTER", "postnummer": "5215", "kommunenummer": "4624"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819061432

navn

RUBENS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Ronald Charles Roman Lyseklostervegen 540

forradrpostnr

5215

forradrpoststed

LYSEKLOSTER

forradrkommnr

4624

forradrkommnavn

BJØRNAFJORDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

30.05.2017

stiftelsesdato

03.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819061432

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1718102, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 31635831, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 31635831}}, "journalnr": "2020441543", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819061432"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 15851971, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 16228788}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -376817}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 15783860, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 15783860}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 31635831}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -101164, "totalresultat": -101164, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 257689}, "driftsresultat": -118046, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 139643}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 16882, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 16882}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -101164}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926207733 [navn] => RUBENS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-12-21 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 819061432 [oppstartsdato] => 2019-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Ronald Charles Roman", "Lyseklostervegen 540"], "kommune": "BJu00d8RNAFJORDEN", "landkode": "NO", "poststed": "LYSEKLOSTER", "postnummer": "5215", "kommunenummer": "4624"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?