Index

RUDI HOLDING AS

Orgnr: 812349902

tlf: 63 95 90 50
adresse: Nesvegen 55

id

1873

organisasjonsnummer

812349902

navn

RUDI HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-09-09

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nesvegen 55"], "kommune": "EIDSVOLL", "landkode": "NO", "poststed": "EIDSVOLL", "postnummer": "2080", "kommunenummer": "3035"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-08-26

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812349902

navn

RUDI HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nesvegen 55

forradrpostnr

2080

forradrpoststed

EIDSVOLL

forradrkommnr

3035

forradrkommnavn

EIDSVOLL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

09.09.2013

stiftelsesdato

26.08.2013

tlf

63 95 90 50

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

812349902

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2078259, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 8870956, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1838203}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7032752}}, "journalnr": "2020829390", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812349902"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7231744, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 35258}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7196486}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1639211, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1639211}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 8870956}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 3957347, "totalresultat": 3957347, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 58734}, "driftsresultat": -58734, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 4019516, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4020141}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 624}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3960783}}]

Reserver mot visning?