Index

RUDIHAGEN AS

https://www.rudihagen.no

Orgnr: 811771082

mobil: 48 18 80 00
webside: www.rudihagen.no
adresse: Tamburvegen 16

id

573

organisasjonsnummer

811771082

navn

RUDIHAGEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tamburvegen 16"], "kommune": "NORD-FRON", "landkode": "NO", "poststed": "VINSTRA", "postnummer": "2640", "kommunenummer": "3436"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-03-20

hjemmeside

www.rudihagen.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

811771082

navn

RUDIHAGEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tamburvegen 16

forradrpostnr

2640

forradrpoststed

VINSTRA

forradrkommnr

3436

forradrkommnavn

NORD-FRON

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

70.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

04.04.2013

stiftelsesdato

20.03.2013

tlf

tlf_mobil

48 18 80 00

url

www.rudihagen.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

15.02.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

811771082

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2035353, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1615560, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 400000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1215560}}, "journalnr": "2020784448", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811771082"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 802368, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 702368}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 813192, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 812738}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 454}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1615560}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 480499, "totalresultat": 480499, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1789266}, "driftsresultat": 618074, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2407340}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1905, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 641}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2546}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 616169}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 994424327 [navn] => RUDIHAGEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2009-08-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 811771082 [oppstartsdato] => 2009-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tamburvegen 16"], "kommune": "NORD-FRON", "landkode": "NO", "poststed": "VINSTRA", "postnummer": "2640", "kommunenummer": "3436"} [links] => [] [hjemmeside] => www.rudihagen.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-02-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?