Index

RUHS AS

Orgnr: 815504062

tlf: 23 28 38 78
adresse: Thomas Heftyes gate 56A

id

8720

organisasjonsnummer

815504062

navn

RUHS AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.789", "beskrivelse": "Butikkhandel ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

15

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Thomas Heftyes gate 56A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0267", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1964-01-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

815504062

navn

RUHS AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Thomas Heftyes gate 56A

forradrpostnr

0267

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.789

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

25.01.1964

tlf

23 28 38 78

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

15

ansatte_dato

12.11.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

815504062

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2377939, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13983878, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 806079}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13177799}}, "journalnr": "2021319937", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815504062"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 9138489, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 250000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 8888489}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 4845389, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4795389}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 50000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13983878}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4074771, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 27799156}, "driftsresultat": 5242525, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 33041681}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -18063, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 267062}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 285125}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5224461}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 971759186 [navn] => RUHS AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.789", "beskrivelse": "Butikkhandel ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 15 [overordnetEnhet] => 815504062 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Thomas Heftyes gate 56A"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0267", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?