Index

RUNE HAGANE AS

Orgnr: 818926022

adresse: Tuftene 20

id

17284

organisasjonsnummer

818926022

navn

RUNE HAGANE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-05-02

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tuftene 20"], "kommune": "GJERSTAD", "landkode": "NO", "poststed": "SUNDEBRU", "postnummer": "4993", "kommunenummer": "4211"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

818926022

navn

RUNE HAGANE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tuftene 20

forradrpostnr

4993

forradrpoststed

SUNDEBRU

forradrkommnr

4211

forradrkommnavn

GJERSTAD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.05.2017

stiftelsesdato

24.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

818926022

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2361485, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 287903, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 273174}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 14729}}, "journalnr": "2021295736", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "818926022"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -244596, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -269026}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 532499, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 532499}}, "sumEgenkapitalGjeld": 287903}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -12473, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 48719}, "driftsresultat": -12474, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 36245}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -12473}}]

Reserver mot visning?