Index

RUNE MORTENSEN AS

Orgnr: 812122932

mobil: 408 54 020
adresse: Urgaten 3

id

1368

organisasjonsnummer

812122932

navn

RUNE MORTENSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-06-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "74.102", "beskrivelse": "Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Urgaten 3"], "kommune": "FLEKKEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "FLEKKEFJORD", "postnummer": "4405", "kommunenummer": "4207"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-19

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812122932

navn

RUNE MORTENSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Urgaten 3

forradrpostnr

4405

forradrpoststed

FLEKKEFJORD

forradrkommnr

4207

forradrkommnavn

FLEKKEFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

74.102

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.06.2013

stiftelsesdato

19.06.2013

tlf

tlf_mobil

408 54 020

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

04.06.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

812122932

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2428429, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 775021, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 775021}}, "journalnr": "2021470031", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812122932"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 511473, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 481473}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 263548, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 263548}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 775021}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 198153, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1383456}, "driftsresultat": 254589, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1638045}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 144, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 144}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 254733}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 980680134 [navn] => RUNE MORTENSEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1999-04-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "74.102", "beskrivelse": "Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812122932 [oppstartsdato] => 1998-07-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Urgaten 3"], "kommune": "FLEKKEFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "FLEKKEFJORD", "postnummer": "4405", "kommunenummer": "4207"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2013-07-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?