Index

RUTA EIENDOM AS

Orgnr: 812190172

adresse: Øvre Flatåsveg 12

id

1526

organisasjonsnummer

812190172

navn

RUTA EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-07-08

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvre Flatåsveg 12"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "FLATÅSEN", "postnummer": "7079", "kommunenummer": "5001"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-06-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

812190172

navn

RUTA EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øvre Flatåsveg 12

forradrpostnr

7079

forradrpoststed

FLATÅSEN

forradrkommnr

5001

forradrkommnavn

TRONDHEIM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

08.07.2013

stiftelsesdato

20.06.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

16.08.2016

regnskap

regnskap #0

orgnr

812190172

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1848488, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 30506623, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 12759803}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 17746821}}, "journalnr": "2020573213", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812190172"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 12969374, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 5227381}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7741993}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 17537249, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2039733}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 15497517}}, "sumEgenkapitalGjeld": 30506623}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 13489749, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2994780}, "driftsresultat": -10764, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2984016}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 13500513, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13800817}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 300303}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 13489749}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912231275 [navn] => RUTA EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-07-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 812190172 [oppstartsdato] => 2013-06-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8vre Flatu00e5sveg 12"], "kommune": "TRONDHEIM", "landkode": "NO", "poststed": "FLATu00c5SEN", "postnummer": "7079", "kommunenummer": "5001"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?