Index

RVT REGNSKAP AS

Orgnr: 811997862

mobil: 452 28 266
adresse: Eikengstubben 18

id

1064

organisasjonsnummer

811997862

navn

RVT REGNSKAP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-11-30

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Eikengstubben 18"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "LIER", "postnummer": "3404", "kommunenummer": "3049"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-10-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

811997862

navn

RVT REGNSKAP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Eikengstubben 18

forradrpostnr

3404

forradrpoststed

LIER

forradrkommnr

3049

forradrkommnavn

LIER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

30.11.2013

stiftelsesdato

30.10.2013

tlf

tlf_mobil

452 28 266

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

18.08.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

811997862

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2448105, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 675335, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 675335}}, "journalnr": "2021415682", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "811997862"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 365414, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 335414}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 309922, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 309922}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 675335}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 19066, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1521004}, "driftsresultat": 25849, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1546853}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 213, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 213}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 26062}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 992046600 [navn] => RVT REGNSKAP AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2007-12-10 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 811997862 [oppstartsdato] => 2008-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Eikengstubben 18"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "LIER", "postnummer": "3404", "kommunenummer": "3049"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2014-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?