Index

RYFYLKE TRELAST GRUPPEN AS

Orgnr: 814944662

adresse: Alsvikvegen 33

id

7410

organisasjonsnummer

814944662

navn

RYFYLKE TRELAST GRUPPEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-02-09

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Alsvikvegen 33"], "kommune": "STRAND", "landkode": "NO", "poststed": "TAU", "postnummer": "4121", "kommunenummer": "1130"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-12-18

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

814944662

navn

RYFYLKE TRELAST GRUPPEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Alsvikvegen 33

forradrpostnr

4121

forradrpoststed

TAU

forradrkommnr

1130

forradrkommnavn

STRAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

09.02.2015

stiftelsesdato

18.12.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

12.06.2017

regnskap

regnskap #0

orgnr

814944662

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2547267, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 58802537, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 56099412}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2703125}}, "journalnr": "2021527482", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "814944662"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 42637650, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 42637650}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 16164887, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2060641}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 14104246}}, "sumEgenkapitalGjeld": 58802537}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 399067, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4773166}, "driftsresultat": -586493, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 4186673}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1103106, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1403112}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 300006}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 516613}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917022615 [navn] => RYFYLKE TRELAST GRUPPEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-04-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 814944662 [oppstartsdato] => 2015-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Alsvikvegen 33"], "kommune": "STRAND", "landkode": "NO", "poststed": "TAU", "postnummer": "4121", "kommunenummer": "1130"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?