Index

RYGGRAD AS

Orgnr: 912594130

adresse: v/Agio Forvaltning AS, Søndre Tollbodgate 3A

id

118345

organisasjonsnummer

912594130

navn

RYGGRAD AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/Agio Forvaltning AS", "Søndre Tollbodgate 3A"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9008", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-05

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["v/Agio Forvaltning AS", "Postboks 113"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9252", "kommunenummer": "5401"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912594130

navn

RYGGRAD AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

v/Agio Forvaltning AS Søndre Tollbodgate 3A

forradrpostnr

9008

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

v/Agio Forvaltning AS Postboks 113

ppostnr

9252

ppoststed

TROMSØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

17.10.2013

stiftelsesdato

05.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

912594130

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2121975, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2447446, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 26177}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2421269}}, "journalnr": "2020879345", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912594130"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 439392, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 415058}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2008054, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2008054}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2447446}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 151073, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 115471}, "driftsresultat": 192529, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 308000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1155, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1155}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 193684}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 918387668 [navn] => RYGGRAD AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-01-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 912594130 [oppstartsdato] => 2017-01-19 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["v/Agio Forvaltning AS", "Su00f8ndre Tollbodgate 3A"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9008", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["v/Agio Forvaltning AS", "Postboks 113"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9252", "kommunenummer": "5401"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?