Index

S.E.L HOLDING AS

Orgnr: 819167192

adresse: Bamåsen 7

id

17900

organisasjonsnummer

819167192

navn

S.E.L HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-20

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bamåsen 7"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4635", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

819167192

navn

S.E.L HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bamåsen 7

forradrpostnr

4635

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.06.2017

stiftelsesdato

01.05.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

819167192

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1908556, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 76723, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 40000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 36723}}, "journalnr": "2020644301", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "819167192"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 32153, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 40000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -7847}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 44570, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 44570}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 76723}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -629, "totalresultat": -629, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 630}, "driftsresultat": -630, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -629}}]

Reserver mot visning?