Index

S GRAVER AS

Orgnr: 877106322

mobil: 90196660
adresse: Porsgrunnsvegen 11

id

57790

organisasjonsnummer

877106322

navn

S GRAVER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

1997-01-20

naeringskode1

{"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport på vei"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Porsgrunnsvegen 11"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3730", "kommunenummer": "3807"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1997-01-15

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["postboks 1060", "+"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3730", "kommunenummer": "3807"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

877106322

navn

S GRAVER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Porsgrunnsvegen 11

forradrpostnr

3730

forradrpoststed

SKIEN

forradrkommnr

3807

forradrkommnavn

SKIEN

forradrland

Norge

postadresse

postboks 1060 +

ppostnr

3730

ppoststed

SKIEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

49.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.01.1997

stiftelsesdato

15.01.1997

tlf

tlf_mobil

90196660

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

877106322

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2149205, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 60000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 30000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 30000}}, "journalnr": "2020901453", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "877106322"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -135044, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -235044}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 195044, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 195044}}, "sumEgenkapitalGjeld": 60000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 8733, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 18267}, "driftsresultat": 8733, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 27000}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 8733}}]

Reserver mot visning?