Index

S.I. ENTREPRENØR AS

Orgnr: 812509292

adresse: Østre Aker vei 210

id

2209

organisasjonsnummer

812509292

navn

S.I. ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-10-05

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"}

antallAnsatte

21

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Østre Aker vei 210"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0975", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-07-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

812509292

navn

S.I. ENTREPRENØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Østre Aker vei 210

forradrpostnr

0975

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.341

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

05.10.2013

stiftelsesdato

29.07.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

21

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

812509292

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2518821, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12949516, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 822983}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 12126533}}, "journalnr": "2021489512", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "812509292"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5387322, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 300000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5087322}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 7562194, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 6667514}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 894681}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12949516}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 838856, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 24429859}, "driftsresultat": 1072298, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 25502157}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -29139, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4620}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 33759}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1043159}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912546985 [navn] => S.I. ENTREPRENØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-10-07 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"} [antallAnsatte] => 21 [overordnetEnhet] => 812509292 [oppstartsdato] => 2013-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8stre Aker vei 210"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0975", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?